Pla d’ocupació (Àrea de Promoció Econòmica i Turisme)

APROP-AMB

PLA METROPOLITÀ DE SUPORT A LA COHESIÓ SOCIAL, L’ECONOMIA DE PROXIMITAT I LA COPRODUCCIÓ DE SERVEIS PER ALS MUNICIPIS DE L’AMB”: PROJECTE «NEXE JOVE L’HOSPITALET»

    S’obrirà el període d’inscripció el dia 15 de setembre de 2022 a les 13:00 hores del matí i es tancarà el dia 27 de setembre de 2022 a les 13.00 hores. 
    Es podran inscriure a aquest pla d’ocupació les persones que tinguin entre 16 i 30 anys d’edat en el moment de la contratació. 
      Condicions laborals: 
  •    Contracte per obra o servei d’interès social. L’inici de la contractació està prevista pel mes de novembre de 2022. El contracte finalitzarà en data de 30 de juny de 2022.
  •    Jornada laboral del 100%. 37h 30min setmanals. D’acord amb el lloc de treball assignat la jornada s’adaptarà a les necessitats del servei i serà concretat en les corresponents contractacions que es formalitzin podent ser: horari de matí, horari de tarda o jornada partida.
  •    Els contractes i la durada de la contractació així com el salari s’informa en la taula A de l’anunci de la convocatòria. 
  •     Per inscriure’s en l’especialitat d’Auxiliar administratiu cal haver obtingut  la titulació de l’ESO o superior. 
        La publicació de les llistes provisionals i llistes definitives es publicaran en en aquest enllaç: Pla ocupació NEXE JOVE.  

       

        ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA