Procés selectiu

L’objecte d’aquestes convocatòries, és la selecció de personal per a la creació  d’unes borses de treball per  cobrir futures contractacions de caràcter temporal en els àmbits de la formació i qualificacions professionals i de la promoció de l’ocupació així com a l’àmbit del suport al teixit productiu i el foment del turisme.

En document adjunt s’especifiquen l’objecte i les característiques d’aquesta convocatòria