Procés selectiu

Convocatòria per a la selecció de personal laboral,  com a personal auxiliar de suport (ordenança) amb caràcter temporal per donar suport a programes i projectes en el marc del programa “Centre Local de Suport a les Empreses”, integrat al Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona, convocatòria 2020,  dins de l’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social.